Tác giả: Hoàng Ngọc

Xin chào! Mình là Hoàng Ngọc (Anh Anh Hoàng), chủ nhân của blog này. Mình viết Blog toàn thời gian. Hướng đi hiện tại của mình là viết Blog và xây dựng Website để kiếm tiền với Affiliate.